HEM   >>  SÖKNING   >>  ÖVRIGA STIPENDIER   >>  TIPS

Välbeprövade tips när man söker stipendier

Leta stipendier

  • Lägg ner mycket tid, det kommer att löna sig.
  • Fråga vänner i liknande livsssituation (samma födelseort, utbildning etc) om tips
  • Kontakta stiftelserna direkt om du undrar något, ofta kan de ge värdefulla tips.
Skriva ansökningar

  • Välj ut ett fåtal större stipendier där du vet du/ditt projekt är 100% behörig(t) och passar in på beskrivningen. Lägg ner extra tid på att skriva unika och genomtänkta ansökningar till dessa.
  • Skicka in varianter på ovanstående ansökningar till resten av stiftelserna.
  • Läs igenom stipendiestadgarna två gånger och "bli" den person de vill ha. De som läser ansökningarna är också människor och vill ha intressanta stipendiater som verkar sympatiska och ambitiösa.
  • Att skriva ansökningar kan bli väldigt enformigt och det är lätt att ge upp. Gör inte det, timpenningen på varje stipendium du lyckas få är otroligt hög!

KONTAKT:  info@stipendielistan.se